Czech for foreigners in Brno - Čeština pro cizince v Brně

Czech for foreigners in Brno - Čeština pro cizince v Brně

Brno
Join if you want to learn Czech.
Přidej se, pokud se chceš učit česky.
Czech
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_181177471895180